מי אנחנו

חזון

לגלות ולחזק את יכולתו של הארגון לעבוד כגוף שלם; לפתח בקרב מנהלים ועובדים כוחות מניעים פנימיים, מעורבות וחיבור לארגון ואחד לשני.

משימה מרכזית

לייעץ ולהנחות תהליכים אישיים, ניהוליים וארגוניים, על ידי מתן מענה ייחודי לאתגרים של מנהלים ועובדים בארגונים.
 

תפיסה מרכזית

פעילותנו מבוססת על שילוב בין תפיסות וגישות שונות, ובעיקר על הגישה הפסיכואנליטית מערכתית המשלבת בין פסיכואנליזה, תיאוריות של מערכות פתוחות ותיאוריות של יחסי קבוצות. גישה זו, שגובשה במכון טביסטוק בלונדון, מאפשרת הבנה עמוקה של תהליכים מודעים ולא מודעים בקבוצות וארגונים, ומבוססת על מחקרים מעמיקים (ביון, קליין, פרויד ואחרים). השילוב המאתגר של שלוש הגישות הנ"ל מהווה מערכת מנטאלית ומושגית להבנת ההתנהגות של הפרט בתוך קבוצות וארגונים. באמצעות שילוב זה ניתן להבין תהליכים גלויים וסמויים בתוך ארגונים ואת השפעתם על יכולת הארגון להתמודד עם השגת החזון והמשימה המרכזית שלו. בנוסף, נעשה שימוש נרחב בכלים בתחום הגדרת ואופן נטילת תפקידים, נטילת סמכות והיחס לסמכות ולמנהיגות ועוד. אנו מאפשרים לימוד מתוך התנסות, שהינו לימוד חוויתי ומעמיק בהשוואה לסוגי למידה אחרים (כגון: הרצאה, לימוד מתוך שינון). בלימוד התנסותי אין "פתרונות בית ספר"; המנחה אינו גורו שיש לחקות או לצפות לרעיונותיו שיושיעו את הארגון ויובילו אותו להצלחה. אחת ממטרות ההנחיה שלנו היא לאפשר לארגון לבצע תהליך של למידה והתבוננות לגבי אתגריים מרכזיים, שחשובים לארגון. כמנחים, נתרום מההבנה שלנו לגבי ההתרחשויות האישיות, הניהוליות והארגוניות וכן נסייע בגיבוש שאלות ואתגרים מרכזיים, על מנת לאפשר לארגון למצות את הכישרונות והיכולות הגלומות במנהלי הארגון ועובדיו ובהטווית הדרכים להתמודדות עמם. תהליך היצירה המשותפת (CO CREATION), הנוצר במהלך העבודה בין הארגון לביננו, מאפשר יצירה או "הפצעה" (EMERGENCE) של משהו חדש, שמקדם את הארגון באופן משמעותי להשגת מטרותיו. שיטת עבודה זו מגבירה באופן דרמטי את המחויבות והמוטיבציה של המשתתפים ליישם בהצלחה תוצרים של תהליכים אלו, בהיותם יציר כפיהם.  

 

הטבע בעבודתנו

התמודדות עם אתגרים משמעותיים בארגונים נעשית, בין היתר, על ידי שימוש בכוחות פנימיים אינטואיטיביים הקיימים באדם. הטבע (מדבר, ים, אחר) מהווה בסיס טבעי להתרחשויות ושינויים היכולים לשמש סביבה ייחודית ותומכת.
כדוגמא נוכל להתייחס לארגון המתכנן תהליך שינוי. מה מייחד את הטבע בהקשר לשינוי? עצם היותו מקום פתוח ללא גבולות; מקום בו ניתן לראות את השינויים; מרחב אידיאלי למיצוי היכולת להתחבר לגרעין אמיתי, ראשוני ואותנטי. הטבע הוא מקום דינאמי, לא מוגמר, שכל הזמן יש בו תנועה ושינוי, שגם אם כיוונם אינו ברור בהתחלה, בסופו של התהליך מובילים למקום אחר. הטבע מאפשר "להסיר" קליפות ולהיפתח; מאפשר להקשיב לשקט ועל ידי כך להקשיב לקולות הפנימיים הקיימים בכל אחד.
הטבע מהווה גורם קריטי בניתוק (פיסי ונפשי) הנדרש מהמשתתפים, על מנת שיוכלו להתמקד במטרות שהוגדרו על ידי הארגון, ללא ההפרעות חיצוניות. חשיבות הניתוק נובעת מהצורך לגייס משאבים לטובת העבודה הנדרשת במסגרת התהליך. משאבים אלו מוקצים בחיי היום לנושאים אחרים ומכאן הצורך "לפנותם" לעבודה.

בחירת מיקום הפעילות (במשרדי הארגון או מחוצה לו) תלויה בסוג הפעילות ובהעדפת הלקוח.
 

אתר תדמית מהמדף - ReadyWeb